Δείτε την ετήσια έκθεση MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε._2012 εδώ
Δείτε τα Στοιχεία και Πληροφορίες 2012 για την MEDIHELM εδώ
MEDIHELM Α.Ε.-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2013 Πατήστε εδώ